Finanční problémy v rodině – kdy, jak a s kým o tom začít mluvit?

Eva Krhovská, lektorka projektu Finanční gramotnost do škol, yourchance o. p. s.
14. 06. 2018

Od určité doby jsem poměrně pevně spjata s metodou NLP (tj. neuro lingvistické programování). Můj život se odvíjí v obrazech, zvucích a v pohybu. Když jsem si přečetla téma tohoto článku, představila jsem si velkou chemickou baňku a v ní směs čtyř neutrálních kapalin. V okamžiku, kdy se do této směsi vložil nevhodný prvek, nastala prudká reakce a vše skončilo výbuchem! V tomto případě je rozbuškou finanční problém rodiny.

Sám sobě pyrotechnikem

Za pravdu mně dávají i statistiky, které opakovaně ukazují, že finanční problémy jsou častým důvodem manželských krizí a rozvodů. Jak tedy s tímto třaskavým materiálem zacházet? Jak se vyrovnat se situací, která je nezaviněná – nemoc nebo ztráta zaměstnání – nebo s tím, že jsme se neovládli a měli větší spotřebu než příjem?

V obou případech je nutná osobní statečnost a rychlá komunikace mezi všemi zúčastněnými – tedy s finanční institucí i s rodinou.

S finanční institucí proto, že pokud vidí snahu zadluženého situaci řešit, snaží se i ona, aby vytvořila pro dlužníka podmínky, které mu z dané situace pomohou.

Prověrka partnerského vztahu

A jak komunikovat s rodinou? V první řadě je třeba promluvit si s partnerem. S ním musíme probrat, proč tato situace nastala, společně projít možnosti řešení, několikrát se k daným řešením vrátit a najít to nejoptimálnější.I když nejdřív možná zareaguje prudce jako katalyzátor chemické reakce, pokud jsme ve fungujícím vztahu, paradoxně tato situace partnery sblíží.

S dětmi až nakonec

Ovšem tyto rozhovory je dobré absolvovat jen mezi partnery, bez účasti dětí. V okamžiku, kdy zvládneme emoce, známe řešení a jsme si jisti sami sebou, je možné před ně předstoupit a informovat je o tom, co se děje.

Ale pozor, dítě vnímá hlavně emočně, většinou nerozumí, co se stalo, pro něj je důležité, že neztratí jistotu zázemí. Pochopí, že se na nějakou dobu mohou omezit jeho hmotné potřeby, musí ale cítit, že nadále zůstane v láskyplném a laskavém prostředí, ve kterém žilo do dnešní doby.

V případě, že máme v rodině teenegery, danou situaci s nimi můžeme probrat víc do hloubky a když je to nenapadne samotné, zeptat se, zda by se i oni mohli nějakým způsobem do řešení zapojit – třeba získat kapesné nějakou brigádou.

Co říci závěrem? Také u finančních problémů platí, a možná víc než jinde, význam prevence. Explozím v domácím rozpočtu můžeme elegantně předcházet tím, že si budeme postupně ukládat peníze stranou, třeba na spořicí účet, a budeme si tak vytvářet finanční rezervu pro nenadálý případ nouze. Ideální je naspořit si tak rezervu ve výši tří měsíčních platů. Za klid a jistotu v době nečekaných výdajů to přece stojí, ne?
Bojíte se šikany a kyberšikany?
V našem ebooku se dozvíte o příčinách jejího vzniku, jak ji poznat a jaké má podoby. Přečtěte si, jak se všemi formami šikany bojovat a především jak jim předcházet.

Zadejte emailovou adresu kam vám můžeme ebook poslat.