Jak chránit dítě před reklamou v době Vánoc?

Ing. Miroslava Gardášová, lektorka projektu Finanční gramotnost do škol
19. 12. 2017

Děti jsou snadněji ovlivnitelné reklamou než dospělí, zejména pokud jde o reklamu na potraviny a nápoje. Vědí to nejen samotní výrobci, ale především marketingové agentury, které se zaměřují podprahovou reklamu, která snadněji pronikne do podvědomí dětských diváků. Jak se k reklamám postavit v době Vánoc a proč mohou být velkým problémem?

Podprahovou reklamou se zabývá obor s názvem neuromarketing, který sleduje, jak mozek reaguje na určité podněty obsažené v reklamě a snaží se najít spouštěč nákupu. Pamatujte, že reklama vždy na děti útočí a snaží se s nimi manipulovat. Koneckonců vědecké výzkumy potvrdily, že reklama vyvolává u dětí lepší hodnocení propagovaných značek a jejich vyšší zájem o tyto značky a produkty.

V hlavní roli čokoláda a fastfoody

Proč tedy mohou být reklamy úskalím? Pokud provedeme malý výzkum z pohodlí pohovky před televizí, zjistíme, že většina propagovaných produktů jsou nezdravé potraviny, sycené nápoje a lákavá jídla ve fastfoodech. O jejich příspěvku ke zdravému vývinu dítěte není třeba dlouze diskutovat. U dětí tyto produkty způsobují obezitu, diabetes a v dospělosti i jiné vážné zdravotní problémy.

Pozor na reklamu na internetu a ve videohrách

Silný vliv reklamy na děti je způsobený také intenzivním rozvojem moderních komunikačních prostředků. Na děti působí reklama na internetu, v mobilních telefonech, na sociálních sítích a ve videohrách. I zde vědecké výzkumy potvrdily, že děti jsou vůči této reklamě velmi vnímavé a zranitelné. Jsou totiž ještě nezralé, a to nejen po stránce kognitivní, ale i citové a sociální.

Proto je pochopitelné, že některé vyspělé země už přistoupily k regulaci reklamy a zakázaly vysílání reklamy na tyto nezdravé produkty v čase, kdy se nejmenší děti nacházejí před obrazovkou.

Řešením tohoto problému se zabývá také Světová zdravotnická organizace, která se snaží o snížení množství reklamy cílené na děti. Souvislost mezi nárůstem počtu reklam a mírou obezity je totiž více než nápadná. Zejména se jedná o reklamy propagující produkty s vysokým obsahem cukrů, tuků a sodíku, protože zejména ty přispívají ke vzniku nadváhy. Přes tyto snahy však především rodičovská výchova zůstává i nadále hlavním prostředkem, který může omezit vliv reklamy na děti.

Děti a vánoční dárky: ne za každou cenu

Je předvánoční čas a většina lidí v tomto čase nakupuje dárky pro své blízké. Mnozí rodiče však kupují pro své děti drahé dárky, které jsou nad jejich finanční možnosti. Nejčastěji jde o mobilní telefony a značkové oblečení. Někteří se kvůli těmto vánočním dárkům dokonce i zadlužují.

Podle výzkumů si tři lidé ze sta již několikrát na dárky půjčili. Výše půjčky na vánoční dárky činí v průměru 10 000 Kč. Je pochopitelné, že rodiče chtějí udělat svým dětem radost a splnit jim jejich přání. Nemělo by to však být za každou cenu.

Moje rady, jak ochránit dítě před reklamou zní:

Pokuste se v předvánočním čase omezit příjem reklamy v domácnosti, například ztlumením televize ve chvíli, kdy reklamy běží.

Vysvětlujte! Opět je to hlavně na vás, vašem přístupu a výchově, která by měla vést děti k tomu, aby Vánoce vnímaly spíše jako kouzelný, láskou naplněný čas se zvláštní atmosférou, a ne jako svátek konzumu.

Stanovte si pravidla, když jdete s dětmi nakupovat.

Máte otázky, jsme tady pro vás v poradně nebo přijďte na kurz a proberte vše, co vás zájímá a trápí v roli rodiče. Těšíme se na vás.
Bojíte se šikany a kyberšikany?
V našem ebooku se dozvíte o příčinách jejího vzniku, jak ji poznat a jaké má podoby. Přečtěte si, jak se všemi formami šikany bojovat a především jak jim předcházet.

Zadejte emailovou adresu kam vám můžeme ebook poslat.