Kdy začít s kapesným u dětí?

RNDr. Karel Šuranský, lektor projektu Finanční gramotnost do škol
28. 11. 2017

Kolik a na co? Dávat pravidelné kapesné nebo peníze jako odměnu? Otázky, které řeší v určitém věku dítěte každý rodič. Můžete se poradit s Googlem, se známými nebo se rozhodnout podle svého přesvědčení. A proto, když jsem přemýšlel nad náplní článku, napadlo mě zeptat se přímo rodičů. Sestavil jsem dotazník a poslal jej několika matkám. Přinášíme vám jejich zkušenosti jako zdroj inspirace.

Před praktickými ukázkami si ale téma kapesného zaslouží trochu teorie. Ne nadarmo kapesné mnoho rodičů považuje za potřebnou součást výchovy, která připravuje dítě na praktický život. Jistě mi dáte za pravdu, že kapesné je základním nástrojem rozvoje finanční gramotnosti.

Nepoužívejte kapesné jako výchovný prostředek

Někteří rodiče také skrz kapesné motivují děti k lepším výsledkům. Je pravdou, že finanční odměna za drobnou pomoc v domácnosti nebo za školní výsledky může dočasně vést k tomu, že zvýšíte „výkon“ dětí v podporované oblasti, ale pokud přestanete odměnu vyplácet, výkon se může zase snížit. Experiment se dvěma skupinami studentů, kdy v první byli studenti stimulování ke čtení knih finanční odměnou a ve druhé je k četbě povzbuzovali učitelé, to může potvrzovat. Finanční podpora vedla k zvýšené četbě knih, ale jakmile ustala, studenti číst přestali. Ve druhé skupině bylo přečtených knih méně, ale studenti v četbě pokračovali i po ukončení pokusu. Z čehož vyplývá, že peníze nejsou vhodnou motivací k učení a drobné domácí výpomoci dětí.  

Jak na to?

I v oblasti přidělování kapesného platí jednoduché pravidlo: všeho s mírou. Čím dříve se dítě bude ve světě peněz orientovat, tím lépe. Pamatujte ale, že hodnota kapesného je individuální a záleží na finanční situaci rodiny. Záměrně tedy neuvádím konkrétní částky.

V předškolním věku postačí dítěti spořící prasátko, kam si může ukládat darované drobné. Se skutečným kapesným můžete začít od první třídy základní školy. To je čas, kdy dítě dokáže počítat. V tomto období dceři nebo synovi postačí kapesné v řádech desítek korun. Kapesné můžete přidělovat jednou za týden. Měsíční interval je pro ratolest v tomto věku příliš dlouhý.

Na druhém stupni můžete kapesné zvýšit a přidělovat měsíčně. Kapesné by mělo být v řádech stovek korun.

Nástup na střední školu je obdobím, kdy se můžete s potomkem domluvit, jaké výdaje si bude z kapesného hradit sám. Hodnota kapesného by neměla být vyšší než tisíc korun.

Jak to dělají rodiče?

Matka samoživitelka se dvěma jedenáctiletými dvojčaty – synem a dcerou

Každé dítě má kapesné 100 Kč měsíčně od svých devíti let, kdy si samy o ně požádaly. Dříve dostávaly nepravidelně peníze od babičky. Ty si šetřily nebo je promlsaly v cukrárně. Dnes se samostatně rozhodují, za co utratí, ale matka si udržuje si přehled o tom, co kupují. Většinou jsou to pamlsky a dárky. Za známky ani běžnou pomoc finanční odměnu nedostávají. Peníze získají tehdy, když vypomůžou s náročnější prací. Odměna je většinou 50 Kč.

Matka zařídila dětem bezplatné juniorské účty v bance. Dcera si už vyzkoušela internetovou platbu. Jejich hospodaření s penězi hodnotí, jak pozitivně (učí se zacházet se svým rozpočtem) tak negativně (např. nákupy nezdravých potravin a nepotřebné nákupy podnícené marketingem prodejců). I tyto negativní rysy utrácení vnímá jako užitečnou zkušenost, která může v budoucnu příznivě ovlivnit jejich schopnost hospodařit s penězi.

Matka jedenáctiletého syna

Syn dostává pravidelné týdenní kapesné. Celkem 800 Kč za měsíc. V první a druhé třídě to bylo týdně 50 Kč, ve třetí a čtvrté třídě 100 Kč, dnes 200 Kč. Za známky nebo pomoc v domácnosti finanční odměnu nedostává. Peníze utratí hlavně za sladkosti, časopisy, drobné hračky a dárky.

Když syn dostával své první kapesné, byl spořivý a o nákupech se radil a zvažoval je. Po pár měsících se otrkal, zjistil, že peníze vždy pravidelně získá a utratil je hned v prvních dnech a po zbytek týdne už nic neměl. Asi od deseti let se naučil útraty rozvrhovat rovnoměrněji.

Jeho „finanční deficity“ rodiče neřeší mj. také proto, že rozdělením kapesného do týdenních plateb regulují rovnoměrné utrácení. Vedou jej tak ke spořivosti. Syn vidí, že má volnou ruku v zacházení se svými penězi a že mu rodiče věří.

Matka tří dětí ve věku 4, 12 a 14 let

Dva starší chlapci, dostávají kapesné 200 Kč měsíčně.  V první třídě to bylo 50 Kč a 100 Kč v dalších třídách na prvním stupni školy. Někdy se rodiče ptají synů, za co kapesné utratí, ale regulují jen nákupy nezdravých potravin - např. energetických nápojů.  Chlapci dostávají jako odměnu za mimořádnou práci (pomoc v zájmových kroužcích) 100 až 300 Kč.

Peníze vydávají většinou za sladkosti. V mladším věku peníze utráceli hned v prvním týdnu měsíce, a pak neměli nic. I to byl výchovný moment, který je naučil vydávat peníze rovnoměrně. Dnes si např. nejstarší syn dokáže půl roku šetřit na spoluúčast na nákup dražšího telefonu.

Pravidelné kapesné rodiče chápou jako znak dospělosti a způsob, jak děti učit zodpovědnosti se zacházením s penězi.

Učme děti finanční gramotnosti

Na závěr si neodpustím jednu zásadní poznámku. Ke konci března tohoto roku bylo podle Exekutorské komory ČR v Česku v exekuci 834 000 lidí, z toho více než polovina z nich čelí čtyřem a více exekucím. Největší počet exekucí mají lidé ve věku 28 až 47 let. 

Po pádu do dluhové pasti se těžko hledá rychlé a účinné řešení, jak se z ní dostat. Můžeme se ale pokoušet, aby se naše děti naučily hospodařit s financemi a rozlišovat to, co opravdu potřebují od toho, co jim okolí vnucuje. A nenechaly se oblouznit jako Smolíček jezinkami.

Máte otázky, jsme tady pro vás v poradně nebo přijďte na kurz a proberte vše, co vás zájímá a trápí v roli rodiče. Těšíme se na vás.


Rodiče s dětmi zapojte se do nového ročníku soutěže Rozpočti si to! Hledáme nejlepší rodinné týmy, které umí zacházet s financemi

Soutěž pomáhá naučit děti hospodařit s penězi a mít základy finanční gramotnosti. Soutěž je zařazená do přehledu soutěží MŠMT v rámci kategorie Podpory finanční gramotnosti. Zapojte se celá rodina do Rozpočti si to! a vyhrajte skvělé ceny.

Do soutěže se můžete registrovat na www.rozpoctisito.cz. Registrace pro děti z 2. stupně základních škol a středoškoláky a jejich rodiče začíná v prosinci 2017. Pro děti z 1. stupně (4. a 5. třída) startuje registrace 1. března 2018. Soutěž pořádá projekt Finanční gramotnost do škol.

Bojíte se šikany a kyberšikany?
V našem ebooku se dozvíte o příčinách jejího vzniku, jak ji poznat a jaké má podoby. Přečtěte si, jak se všemi formami šikany bojovat a především jak jim předcházet.

Zadejte emailovou adresu kam vám můžeme ebook poslat.