Kdo vám pomáhá

Katka Novotná

Katka Novotná

katka@akademierodicovstvi.cz
+420 602 347 475

„Je-li člověk nespokojený se svým stavem, může jej změnit dvěma způsoby. Buď změní podmínky svého života, nebo svůj duševní postoj. První není vždy možné, to druhé je možné vždy.”

 • Spoluautorka projektu Akademie rodičovství
 • Rodinný poradce a systemický rodinný supervizor
 • Patnáct let koučingu a mentoringu
 • Členka České systemické společnosti
 • Poradce při občanském spolku Ve spojení sdružující dětské domovy
Iva Kyselá

Iva Kyselá

iva@akademierodicovstvi.cz
+420 603 198 715

„Potkáváme se na základě své stejnosti a rosteme na základě své odlišnosti.”

 • Spoluautorka projektu Akademie rodičovství
 • Rodinný supervizor
 • Autorka a realizátorka projektu "Koučování k samostatnosti"
  pro dospívající děti z dětských domovů
 • Supervizní práce pro zaměstnance v zařízení
  pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Devatenáct let pedagogické praxe,
  jedenáct let koučingu a terapií
 • Lektor kurzů Akademie rodičovství
 • Realizace kurzů a seminářů pro rodiče s dětmi v předškolním a školním věku
 • Dvanáct let lektorování, koučingu a mentoringu
 • Lektorka transkulturních setkání mládeže
 • Poradce v neziskové a firemní oblasti

Danka Babicová


 • Lektor kurzu Zvládnuté dospívání
 • Psycholog a terapeut pro jednotlivce, páry i rodiny
 • Praxe s rodinami a dětmi s výchovnými problémy v diagnostickém ústavu
 • Poradce pro učitele, vychovatele a třídní kolektivy
 • Lektor vysokoškolských kurzů Metropolitní univerzity Praha
Iva Rolederová

Iva Rolederová


 • Lektor kurzu Zvládnuté dospívání
 • Lektor kurzů Psychologie a konzultant na letní akademii Discover pro středoškoláky
 • Připravuje workshopy pro studenty
 • Psycholog a terapeut pro jednotlivce
 • Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUK

Zdenka Hromadová


 • Lektor a rodinný supervizor Akademie rodičovství
 • Odborná praxe s prací s pěstouny, rodiči i partnery
 • Realizace skupinových programů pro učitele i třídní kolektivy
 • Lektor v sociální, pedagogické a firemní oblasti
 • Pedagogické vzdělání, Státní rigorózní zkouška z matematiky
 • Vede Rodinné rady, je psychologem Akademie rodičovství
 • Psycholog, terapeut, kouč
 • Ředitel psychologického centra Duhovka
 • Rodinný a partnerský poradce
 • Lektor vzdělávacích programů v oblasti
  psychologie práce a presonalistiky
Linda Kolenatá

Linda Kolenatá


 • Diagnostik Akademie rodičovství
 • Psycholog a diagnostik Centra pro nadané děti
 • Pedagogicko-psychologický poradce, terapeut
 • Psychologická praxe s dětmi se specifickými potřebami
 • Specialista na výchovné problémy ve třídách
Petr Parma

Petr Parma

info@ppsycho.eu

 • Odborný garant projektu Akademie rodičovství
 • Ředitel Institutu systemického koučování a Institutu systemických studií
 • Mezinárodně uznávaný specialista na sociální systémy
 • Externí učitel Katedry psychologie FF UK,
  člen doktorské komise VŠE pro obor informatika
 • Autor odborných článků, knih a příspěvků na konferencích

Veronika Kaletová


 • Připavuje a lektoruje kurzy a programy pro pěstounské rodiny
 • Krizový intervent pro děti a dospělé
 • Praxe s dětmi v rámci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a v rámci preventivních aktivit
 • Vystudovala sociální politiku a sociální práci na FF UK

Kateřina Gili


+420 776 358 513

 • Terapeutka pro jednotlivce, páry i rodiny ve španělském jazyce
 • terapeuta para individuos, parejas y familias en español
 • Práce se ženami v azylovém domě
 • asistencia en una casa de acogida para padres y madres
 • Vzdělání v systemické terapii
 • formación en terapia sistémica

Malá ochutnávka našeho přístupu
Jakmile vstupujete do komunikace, vstupujete do vztahu
 • Vaše emoce jsou jako filtr, přes který vnímáte okolní svět.
 • Cokoliv co slyšíte je názor, ne fakt.
 • Cokoliv co vidíte je úhel pohledu, ne pravda.
 • Neexistuje prohra, je jen poučení. Neexistují chyby, je jen prostor pro rozvoj a růst.
Máme respekt a víru ve vás, ve vaši jedinečnost, schopnost růstu a rozvoje
 • Pomáháme vám nacházet vlastní životní zdroje.
 • Stavíme na vašich silných stránkách.
 • Zkoumáme a zajímáme se o vaše potřeby. Učíme je
  pojmenovávat a rozlišovat od potřeb lidí ve vašem okolí.
 • Pokračujte v tom, co vám funguje. My vám nabídneme alternativy k tomu, co vám nefunguje.
Víme, že i mališkost může přinést velkou změnu ve vašem životě
 • I vy jste v daném okamžiku schopni dělat to nejlepší,
  na co jste připraveni.
 • Chápeme vaši rodinu jako celek s unikátní formou komunikace.
Vy a vaše prostředí se
navzájem ovlivňujete
 • Všichni jsme součástí celku světa.
 • Pomáháme vám vytvářet smysluplné vztahy založené na respektu k vašim potřebám.


Bojíte se šikany a kyberšikany?
V našem ebooku se dozvíte o příčinách jejího vzniku, jak ji poznat a jaké má podoby. Přečtěte si, jak se všemi formami šikany bojovat a především jak jim předcházet.

Zadejte emailovou adresu kam vám můžeme ebook poslat.

„Je to úžasná cesta, jak lépe pochopit sám sebe, nahlédnout do svého nitra a zkusit změnit svá přesvědčení, která nám někdy brání v tom, abychom se svými dětmi vycházeli lépe.”
Marek, 47 let
Přečtěte si další dojmy absolventů