Individuální poradenství
vám pomůže zlepšit vztahy
s lidmi, na kterých vám záleží

Máte problémy v rodině? Jsou vaše partnerské vztahy napnuté? Nevyznáte se sami v sobě? Chcete si lépe rozumět se svými dětmi? Více než 10 let náš tým terapeutů a koučů pomáhá lidem v různých životních situacích.

Komu pomáháme?

Dětem
Jednotlivcům
Párům
Rodinám

Naše specializace

Psychoterapie, psychoporadenství - individuální, párové, rodinné

Terapie znamená „léčbu prostřednictvím duše". Systemická terapie nenabízí rady, ale cestu společného hledání optimálního řešení právě pro váš vztah k sobě i ostatním. Na psychoterapii hovoříme s klienty o všem, o čem mluvit potřebují. Věříme, že každý má v sobě svůj silný potenciál, ten pomáháme objevit a na něm stavíme. Smyslem terapeutického sezení je otevírat lidem nové možnosti, pomáhat objevit a pojmenovat jejich vzorce chování a přesvědčení a tím jim otevřít možnost je měnit. Pokud lidé poznají, jak přemýšlí, podle jakých modelů dělají to, co dělají, mnohem jednodušeji najdou klíč k sobě.

Inspirací jsou nám principy rodinné terapie Virginie Satir, Kim Berg, Krátká terapie zaměřená na řešení (SFBT), Neurolingvistické programování a další.

Společně hledáme a nacházíme silné stránky a vymýšlíme, jak by jich šlo v dané situaci využít.
 

Systemické koučování - individuální, rodinné, týmové

Koučování je soubor metod, které napomáhají osobnímu rozvoji a vedou k vnitřním změnám člověka. Kouč prostřednictvím konstruktivních otázek a mentálních technik pomáhá klientovi nalézt vlastní řešení, vidět vztahové souvislosti a utřídit si myšlenky. Dohlíží na sledování cílů klienta, zbavuje ho obav a zvyšuje jeho potenciál. Koučování není psychoterapie. Smyslem koučování není léčba, odstraňování nedostatků nebo skrytých příčin. Kouč pomáhá klientovi dostat se z místa, kde právě je tam, kde chce být a převzít za to zodpovědnost.
 

Způsob práce volíme dle tématu, vašich potřeb. Vše si spolu domluvíme na prvním setkání. Zodpovědnost za proces je na nás - vy jste zodpovědní za výsledek. Přijdete-li řešit své problémy - změny ve vašem životě jistě nastanou.

Konzultace

Jaká témata nejčastěji řešíme?

Rodina a děti

 • Rozvod a děti
 • Střídavá péče
 • Problémy s dětmi a jejich výchovou
 • Moje dítě se nechce učit, jak o mám motivovat
 • Moje dítě se sebepoškozuje
 • Moje dítě bere drogy
 • Děti a šikana
 • Moje dítě chodí za školu
 • Syndrom prázdného hnízda aneb když děti odejdou do světa

Partnerství a vztahy

 • Neshody a konflikty v partnerském životě
 • Zvládání rozchodů
 • Navazování nových partnerských vztahů
 • Smrt, potrat
 • Nespokojenost s rodiči, s dětmi, se sourozenci, prarodiči
 • Obtíže v oblasti sexuality

Jak být rodičem

 • Jak se připravit na roli rodiče
 • Jak začít vychovávat dítě v pěstounské péči či osvojení (adopci)
 • Jaká jsou specifika výchovy dětí, které prošly dětským domovem
 • Potřeby dětí v náhradní rodinné péči
 • Jak nastavit vztah s dětmi partnera
 • Jak nastavit pravidla v sešívané rodině
 • Jsem macecha, jsem otčím

Partnerství a vztahy

 • Hledání vlastní životní cesty nebo smyslu vlastního života
 • Pocity prázdnoty nebo tkz. vyhoření
 • Nedostatečné sebevědomí
 • Depresivní nálady, úzkosti
 • Nevyznáte se sami v sobě
 • Psychosomatické potíže
 • Boje se závislostí
 • Návrat po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání

Na co se nejčastěji ptáte?

1) Co se bude dít po prvním setkání

Změny můžete očekávat již po prvním setkání. K vyřešení problému to ne vždy stačí. Pokud se tedy rozhodnete ve spolupráci pokračovat - domluvíte se již přímo se svým koučem/terapeutem na termínech dalších setkání. Obvykle se budeme potkávat jednou za 14 dní, na 55 minut. Délka spolupráce i intenzita se liší řešeným tématem.
 

2) Kdy se můj problém vyřeší?

Po naplnění cíle spolupráce se rozejdeme. Věříme vám a víme, že dál už to zvládnete sami. Kdyby se situace změnila, budeme vám k dispozici a moc rádi vám znovu pomůžeme jak s vaším životem, vašimi partnerskými vztahy, s rodinou, nebo dětmi.

Spolupráce je důvěrná, respektujeme přání a potřeby klientů. Důsledně zkoumáme a zajímáme se o to, co skutečně potřebujete a snažíme se vytvářet bezpečné prostředí pro práci. Každý klient si nachází a buduje svoji vlastní cestu a my to podporujeme.
 

3) Kolik to bude stát?

 • Individuální a párová terapie 800 - 1000,- Kč (Pokud jste v těžke finanční situaci - zvolejte a domluvíme speciální cenu pro Vás).
 • Rodinná terapie a terapie v anglickém jazyce 1200,- Kč
 • Jednorázové poradenství 1200,- Kč osobně
 • Jednorázové poradenství po skype 800,- Kč
 • Intenzivní terapie vedená 2 terapeutkami 1500,- Kč
  Dva terapeuty/kouče doporučujeme u rodin a párů.

Délka terapeutického sezení je 55 min. Uvedené ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

Problémy v rodině vygradovaly a vy nevíte, jak dál?

Přijdeme k vám domů, poskytneme podporu a nastartujeme řešení.
Cena za 1 urgentní setkání s psychologem je 6.000,- Kč (nejsme plátci DPH).

Potřebujete pomoci? Volejte +420 776 358 513

(Tato služba je zatím pouze pro Prahu a blízké okolí. Děkujeme za pochopení.)

„Křik a nadávky vystřídal smích a pohoda. Díky zkušenostem z Akademie se více respektujeme.”
Martin, 44 let, Kladno
Přečtěte si další dojmy absolventů