Pro školy

Sebereflexe učitele - akce pro školy

Sebezkušenostní seminář je určen především pro pedagogy, kteří mají zájem zkoumat své životní postoje a očekávání.

Sebezkušenostní seminář je určen především pro pedagogy, kteří mají zájem zkoumat své životní postoje a očekávání. Hledat příčiny a zdroje svých vzorců komunikace a chování. Podrobovat je zkoumání a mít možnost je měnit – pokud již  nejsou užitečné. Filozoficky laděný seminář nabízí možnost měnit přemýšlení o svém přemýšlení

Účastník:

  • se seznámí s filosofií sebereflexe I. a II. řádu
  • prohloubí si dovednosti při práci se silnými stránkami a jejich využití nejen u sebe, ale i žáků, kolegů
  • pozná spektrum technik, které může využít při zvládání obtížných situací ve své pedagogické praxi i v osobním životě
  • vyzkouší si, jak lze měnit své žité hodnoty, aby se nám lépe žilo a především jako nejúčinnější nástroj psychohygieny v pedagogické praxi
  • získá nové nástroje pro vedení konstruktivního rozhovoru se zaměřením na řešení
  • rozšíří své schopnosti reflektovat své chování s cílem vhodně působit na druhé a dokázat s nimi lépe vycházet
Zdenka Hromadová
Přednášející: Zdenka Hromadová
Kde bude kurz probíhat:
Dvorecká 21, Praha 4, Podolí
(mapa)

Terminy setkání

  • Začátek kurzu
  • 16. 10. 2019 (středa)
    9:00 - 17:00
Celkem 1 setkání po 8 hodinách
tj. 8 hod. (300 Kč/hod)
Celkem 1 setkání 2.400 Kč
Objednat

Máte otázku? Ozvěte se nám

Chcete poradit, přihlásit se na seminář nebo objednat na konzultaci?
Těšíme se na setkání s vámi.