Jak vést děti ke správnému hospodaření s penězi a k tvorbě vlastních úspor

RNDr. Karel Šuranský, lektor projektu Finanční gramotnost do škol
23. 02. 2018

Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. A platí to i o hospodaření s penězi. Jedním z důvodů, proč lidé neumějí hospodařit s penězi, je nedostatečné finanční vzdělávání. V tomto ohledu nelze spoléhat jen na školu, i když v poslední době tam dostává finanční gramotnost větší prostor. Základní poučení a návyky by dítě mělo získat v rodině.

Bez kapesného to nepůjde

Průzkum ČSOB ukázal, že první kapesné dostávají děti v devíti letech. Tato hranice se postupně snižuje. Psychologové považují za ideální milník nástup do školy. Děti nerozpoznají, co je drahé a co levné, co skutečně potřebují a co je jen chvilkový rozmar. Na rodičích vyvzdorovanou věc často za chvíli bez zájmu odloží. Díky kapesnému se naučí hospodařit s penězi a rozpoznávat jejich hodnotu. Ale samotná výplata kapesného dítě nenaučí správně hospodařit.

Rodina vytváří pravidla pro hospodaření s penězi

Učme je pochopit, co je rozumné hospodaření s penězi. Někdy čelíme bezbřehému proudu potomkových požadavků (vyslovených možná jen proto, aby vyzkoušel naše hranice) slovy: „Nemáme peníze“ nebo „To je moc drahé“ nebo „Nemůžeš mít všechno, co vidíš.“  Tím dítě zmátneme, nevytvoříme pravidla. Jsme opravdu chudí, není někdy dražší věc výhodnější koupí? Nikdy jsme nekoupili věc, která se nám hned na první pohled líbila a ukázala se jako výhodný nákup? Jedině dialog úměrný chápání dítěte a projevené porozumění může začít budovat jeho hodnotový systém. Zeptejme se dítěte na vysvětlení, proč tu věc chce a snažme se mu porozumět. V případě nesouhlasu jasně vysvětleme svůj postoj. Ano, chce to trpělivost. Ale dítě možná víc ocení to, že s ním hovoříme, než že mu nakonec vysněnou věc koupíme. 

Vlastní úspory a hospodaření s nimi

Vysvětlujme dítěti, že si může odložit část kapesného na nějakou dražší věc. Zároveň bychom mu ale měli vytvářet příležitosti získat peníze „navíc“ za nějakou užitečnou mimořádnou práci nebo úkol. Důležité je ale rozlišovat, za co mu zaplatíme a co očekáváme, že bude dělat bez odměny. Pomáhá-li pravidelně s prací na zahradě, nemělo by dostat peníze za každé posekání trávníku. 

Možná se stane, že po několikaměsíčním šetření si dítě koupí z vašeho (a nakonec i ze svého) pohledu zbytečnost. Chybami se člověk učí, což samozřejmě platí i pro vaše dítě. Peníze sice nějakou dobu nebudou, ale zůstane zkušenost, která ho v budoucnu ušetří větším finančním problémům.
Bojíte se šikany a kyberšikany?
V našem ebooku se dozvíte o příčinách jejího vzniku, jak ji poznat a jaké má podoby. Přečtěte si, jak se všemi formami šikany bojovat a především jak jim předcházet.

Zadejte emailovou adresu kam vám můžeme ebook poslat.