Semináře

ADHD, DYS... - jak to zvládnout ve zdraví

Vzteká se, neposedí, je jako pytel blech, co nezavře pusu, a občas zaslechnete něco o nevychovanosti. Má vaše dítě specifické poruchy učení? Chcete se dozvědět, jak ještě své dítě podpořit, pomoci mu zvládnout školní povinnosti?

Na semináři se dozvíte jak ADHD vzniká, jaké jsou možnosti diagnostiky, léčby i terapie.

Na konkrétní kazuistice dítěte si ukážeme různé možnosti práce s hyperaktivitou a nepozorností, budeme mluvit o denním režimu, hodnocení i motivaci.

Zaměříme se na možnosti pomoci při nepozornosti ve škole v konkrétních vyučovacích hodinách a spolupráci rodiny se školou.

Dotkneme se tématu inkluze a pomoci asistenta pedagoga. Dozvíte se jaké jsou možnosti asistenta pedagoga dítěti zajistit, na koho se obrátit.

Dotazy a konkrétní příběhy jsou vítány.

 

Lektorka kurzu je speciální pedagog - etoped s 15 lety praxe v problematice poruch chování. Provozuje poradnu pro děti a rodiče v oblasti speciální pedagogiky. Zabývá se inkluzí dětí se speciální vzdělávací potřebou. Kombinuje speciálně pedagogické zkušenosti s psychoterapií a arteterapií. Její přístup k dětem s ADHD je velmi individuální, zahrnuje diagnostiku, spolupráci s dalšími odborníky (škola, poradenská zařízení, případně pedopsychiatři), terapii.

Máte otázku? Ozvěte se nám

Chcete poradit, přihlásit se na seminář nebo objednat na konzultaci?
Těšíme se na setkání s vámi.