Vychovávat děti je dar i výzva zároveň. Jsme tu pro vás, když se radujete, i když nevíte, jak dál.

Jsme soukromá rodinná poradna a vzdělávací institut. Ať vás trápí vztahy v rodině, nechcete být na rodičovské starosti a problémy sami nebo se potřebujete jen poradit - jsme tady pro vás. Nabízíme ucelený systém vzdělávání a podpory pro rodiče a odbornou psychologickou službu dětem, dospívajícím i celým rodinám. Společně najdeme klíč k tomu, co potřebujete. Jsme soukromá rodinná poradna a vzdělávací institut. Ať vás trápí vztahy v rodině, nechcete být na …

Proč s námi spolupracovat?

11 let v oboru

Již přes 11 let přinášíme klientům naději, že svoji rodičovskou roli zvládnou. Jsme vaší podporou při řešení každodenních malých i velkých starostí.

9 členný tým

Sdružujeme experty v oblastech psychologie, psychoterapie, rodinného poradenství, systemické rodinné supervize, koučování a pedagogiky.

Naše kvalifikace

Specializujeme se na systemický přístup. Naše odborné výcviky mají certifikaci České asociace pro psychoterapii. Naše instituce je akreditovaná MŠMT.

Spokojené rodiny

Žijeme vašimi rodinnými příběhy. Měníme vztahy klientů s jejich dětmi a přinášíme do jejich domovů harmonii. Rádi pomůžeme i vám.

Bez čeho se nám rodičovství nepodaří?

Zjistěte, co potřebujete k větší sebejistotě ve své rodičovské roli. Objevte, co je ukryto za současným společenským tlakem na dokonalost matek a otců. Ukážeme vám, co nutně musíme jako rodiče znát a bez čeho se nám nikomu nepodaří rodičovství spokojeně zvládnout.

Co musí vaše děti umět, aby obstály v 21. století?

Jak bude podle vás za 10, 15, 20 let vypadat svět, v němž budou žít, pracovat, milovat a bavit se vaše děti? Víte, co bude pro vaše děti klíčové a jak je tyto dovednosti naučit? A co se naopak časem nemění?

 1. Vysoká odolnost proti stresu a tlaku

  Naše děti musí rozvíjet schopnost respektovat druhé, umět komunikovat -a kooperovat, mít schopnost rychle navazovat vztahy včetně mezikulturních, udržovat je a rozvíjet i na dálku. Ověřovat očekávání a přesvědčení u druhých, vyjasňovat si své životní postoje, víry a samotné významy slov.

 2. Vysoká míra sebevědomí i sebeúcty

  Naše děti budou potřebovat znát své silné stránky a vědět, v čem mohou uspět. Aby se dokázaly rozhodovat a jednat v souladu se svými vlastními hodnotami, budou potřebovat zejména znát sebe sama, svůj potenciál, mít velkou míru sebevědomí a sebehodnoty. Umět se učit ze života.

 3. Efektivně a kriticky pracovat s informacemi

  Musí mít schopnost informace nejen vyhledat, ale i třídit, analyzovat, kriticky posuzovat a dávat do souvislostí – kontextů. Vyznat se v informační záplavě a nepodlehnout manipulaci a propagandě. Děti budou muset zaujímat k informacím vlastní postoj na základě znalostí, kritického myšlení i vlastních hodnot a morálky.

 4. Neustále se učit pracovat s novými technologiemi

  Technologický vývoj proměňuje strukturu práce. Její stále větší část přebírají stroje, roboti a počítače a naše děti se s novými vynálezy musí učit pracovat, být odolné a adaptovat se na změny způsobené prudkým technologickým rozvojem. Odolnost a schopnost rychlých změn bude pro ně klíčová.

 5. Obstát ve složitých mezilidských i mezikulturních vztazích

  Naše děti musí rozvíjet schopnost respektovat druhé, umět komunikovat - vyjednávat a kooperovat, mít schopnost rychle navazovat vztahy, udržovat je a rozvíjet i na dálku. Ověřovat očekávání a přesvědčení u druhých, vyjasňovat si své životní postoje, víry a samotné významy slov.

 6. Potřeba mít přátele, zakládat rodiny, někoho milovat

  I přes všechny změny zůstanou některé věci neměnné. Jsou nám vlastní a definují naše lidství. Naše děti budou vždy toužit po příjemném domově, svém bezpečném místě. Zažívat pocity, že někam patří a že to, co dělají, má smysl. Mít možnost se opřít o zdravé životní hodnoty, být šťastné a autonomní.

Přihlaste se k newsletteru

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Jak být úspěšný rodič

Bojíte se šikany?

Jaké jsou příčiny vzniku šikany, jak ji poznat a jaké má podoby? Přečtěte si, jak se k šikaně správně postavit a především jak jí předcházet.

Stahnout e-book

Máte otázku? Ozvěte se nám

Chcete poradit, přihlásit se na seminář nebo objednat na konzultaci?
Těšíme se na setkání s vámi.