Pro školy

Základy koučovacího přístupu pro pedagogy

Účastníci se seznámí s principy koučování/sebekoučování a možnostmi, jak je využít v pedagogické profesi. Účastníci díky semináři získají nástroje, které jim pomohou efektivně rozvíjet a posilovat kvalitu vztahů v třídním kolektivu, vytvářet s žáky koalice, pracovat s individuálními potřebami žáků, rozvíjet osobní, sociální a občanské kompetence žáků.

Seminář bude realizován jako kazuistický, účastníci mají možnost konzultovat případové studie ze své
školy, zaměřené na problémové chování žáků, sociálně patologické jevy a spolupráci s rodinou.
Společně budeme hledat možnosti řešení v rámci systemického přístupu a koučování.
Součástí programu je také exkurze ve výchovném ústavu.

 

Lektor: Mgr. et. Mgr. et. Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. – speciální pedagog, systemický psychoterapeut,
odborník na sociálně patologické jevy a jejich prevenci, ředitelka výchovného ústavu.

Máte otázku? Ozvěte se nám

Chcete poradit, přihlásit se na seminář nebo objednat na konzultaci?
Těšíme se na setkání s vámi.