Pro školy

Základy koučovacího přístupu pro pedagogy

Účastníci se seznámí s principy koučování/sebekoučování a možnostmi, jak je využít v pedagogické profesi. Účastníci díky semináři získají nástroje, které jim pomohou efektivně rozvíjet a posilovat kvalitu vztahů v třídním kolektivu, vytvářet s žáky koalice, pracovat s individuálními potřebami žáků, rozvíjet osobní, sociální a občanské kompetence žáků.

Seminář bude realizován jako kazuistický, účastníci mají možnost konzultovat případové studie ze své
školy, zaměřené na problémové chování žáků, sociálně patologické jevy a spolupráci s rodinou.
Společně budeme hledat možnosti řešení v rámci systemického přístupu a koučování.
Součástí programu je také exkurze ve výchovném ústavu.

 

Lektor: Mgr. et. Mgr. et. Mgr. Soňa Křížová, Ph.D. – speciální pedagog, systemický psychoterapeut,
odborník na sociálně patologické jevy a jejich prevenci, ředitelka výchovného ústavu.

Soňa Křížová
Přednášející: Soňa Křížová
Lektorka kurzu je speciální pedagog - etoped s 15 lety praxe v problematice poruch chování. Zabývá se inkluzí dětí se speciální vzdělávací potřebou. Kombinuje speciálně pedagogické zkušenosti s psychoterapií a arteterapií.
Kde bude kurz probíhat:
Výchovný ústav Gen. Závady 118, Vysoké Mýto

Termíny setkání

  • začínáme
  • 23. 5. 2023 (úterý)
    9:00 - 15:00
  • Celkem 1 setkání po 6 hodinách
    tj. 6 hod. (417 Kč/hod)
    Celkem 1 setkání 2.500 Kč
Mám zájem

Máte otázku? Ozvěte se nám

Chcete poradit, přihlásit se na seminář nebo objednat na konzultaci?
Těšíme se na setkání s vámi.